Under seminariedagen kommer du att få möjlighet att träffa och lyssna på flera experter inom mobilitet och hållbarhet. I skrivande stund ser listan ut som följer, men titta gärna in snart igen då vi fyller på löpande med talare och ämnen.

Mattias Bergman, VD BIL Sweden
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Kristian Elvefors, VD Volvo Car Sverige
Kristian har genom sin yrkesverksamma period hunnit skaffa sig en bred erfarenhet av bilindustrin och har ett stort affärskunnande. Han är utbildad civilekonom och har tidigare bland annat varit ansvarig för affärsutveckling på Hertz, VD på Sunfleet och drivit konsultbolag inom strategi och affärsutveckling.

Ebba Tamm, Teknisk Expert eller Produkt- och mijöspecialist SPBI
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. 

Moderator för dagen är Olle Axenborg