Mattias Bergman, VD BIL Sweden
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Kristian Elvefors, VD Volvo Car Sverige
Kristian har genom sin yrkesverksamma period hunnit skaffa sig en bred erfarenhet av bilindustrin och har ett stort affärskunnande. Han är utbildad civilekonom och har tidigare bland annat varit ansvarig för affärsutveckling på Hertz, VD på Sunfleet och drivit konsultbolag inom strategi och affärsutveckling.

Lasse Swärd, Reporter DN Motor
Svensk ekonomijournalist med bilindustrin som specialområde. Arbetar på Dagens Nyheter sedan 2001, tidigare SvD 1987 till 2001.

Ebba Tamm, Teknisk Expert eller Produkt- och mijöspecialist SPBI
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. 

Moderator: Olle Axenborg

Talare och ämnen uppdateras löpande.